CEL-DO-A0293 - Requisit Lingüístic

Requisit Lingüístic
CEL-DO-A0293 - Requisit Lingüístic
2001 (3).jpg
2001 (4).jpg
2001 (5).jpg
2001 (6).jpg
2001 (7).jpg
2001 (8).jpg
2001 (9).jpg
2001 (10).jpg
2001 (11).jpg
Requisit Lingüístic
Sol·licitud a les Corts Valencianes de l'exigència del requisit lingüístic als funcionaris que treballen a la Comunitat Valenciana en el moment del concurs oposició