CEL-DO-A0296 - Valencià i Copa Amèrica

Valencià i Copa Amèrica
CEL-DO-A0296 - Valencià i Copa Amèrica
2004.jpg
Valencià i Copa Amèrica
Petició a la Generalitat Valenciana i a l'Ajuntament de València per a instituir el valencià com a llengua oficial en els esdeveniments esportius de la Copa Amèrica