CEL-DO-A0350 - I Mostra d'Art Comarcal

I Mostra d'Art Comarcal
CEL-DO-A0350 - I Mostra d'Art Comarcal
1980.jpg
I Mostra d'Art Comarcal
I Mostra d'Art Comarcal