CEL-DO-A0399 - Caixa d'Estalvis de València

Caixa d'Estalvis de València
CEL-DO-A0399 - Caixa d'Estalvis de València
1983 (3).jpg (1)
Caixa d'Estalvis de València
Actuació de la Rondalla "El Micalet" de Llíria a la Plaça de l'País, patrocinada per la Caixa d'Estalvis de València