CEL-DO-A0412 - Juanjo Tornero

Juanjo Tornero
CEL-DO-A0412 - Juanjo Tornero
1989 (2).jpg (1)
1989 (3).jpg
1989 (4).jpg (1)
1989 (5).jpg
Juanjo Tornero
Juanjo Tornero exposa els seus "Paisatges" a la Sala Municipal d'Exposicions