CEL-DO-A0540 - Dècimes

 Dècimes
Dècimes
Dècimes que solien repartir-se a les cavalcades