CEL-DO-A0541 - Dècimes

Dècimes
Dècimes
Dècimes que solien repartir-se a les cavalcades