Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1141

María Baviera

María Baviera i Navarro.
ANY 1912
CEL-AF-A0226

Florencia Palomar

Dª Florencia Palomar.
ANY 1910
CEL-AF-A0230

Francisca Pellicer

Francisca Pellicer i Bermell, treballant amb la filosa.
ANY 1910
CEL-AF-A0227

Grup

Desconeguda, Eugenia, Florencia i Rafaela Palomar i Tomas, desconeguda.
ANY 1910
CEL-AF-A0232

Grup

Pilar (la mare de Petón), Francisca Pellicer i Bermell, Mª Remedios Serrador i Moreno (la dona de José Mª el Cebero), María Moreno i Usera ( La Pitx…
ANY 1910
CEL-AF-A2821

María del Carmen Serrador

María del Carmen Serrador i Sampatricio, iaia paterna de Elies el Forner.
ANY 1910
CEL-AF-A0531

Pascual Sanz

Pascual Sanz i Usedo, ( el tio Pasqualet), mestre d'obres.
ANY 1910
CEL-AF-A0233

Ricardo Pellicer

Ricardo Pellicer i Albiach.
ANY 1910
CEL-AF-A1138

Salvador i Encarnación

Salvador i Encarnación Baixauli i Ricart
ANY 1910
CEL-AF-A1250

Servei militar

Desconegut en uniforme d'hivern de Lancers de Farnesio de Valladolid.
ANY 1910
CEL-AF-A0229

Servei militar

Estanislao Ruiz i Tarazona. Servei Militar.
ANY 1910
CEL-AF-A0225

Dolores Rua

Dª Dolores Rua i Tordera.
ANY 1909
CEL-AF-A0222

Grup

Cayetana i Regina Baviera i Navarro. (de les Frares)
ANY 1909
CEL-AF-A0224

Grup

Consuelo, Rosalía i Milagros Montoliu i Toran
ANY 1909
CEL-AF-A0223

Miguel Pascual

Miguel Pascual i Soler.
ANY 1909
CEL-AF-A0980

Jeremías Prósper

Jeremías Prósper i Garcés.
ANY 1908