CEL-AF-A0267 - Escola

Escola
Escola
Paiporta
Col·legi situat a Paiporta. Picanya no en tenia. Mestre conegut per El Frare. 1ª fila: 2. José Mª Rua, "El Valenciano", 3. Gaspar Cubells, "Tiroga" 5. Francisco Almenar i Tarazona, "Canel", 6. José Mª Tordera i Rua, "Pardala". 2ª fila: 2. Francisco Planells i Ridaura "Peu", 6. Eduardo Martínez, "Carniser", 7. Rafael Company i Baviera "Bomber",8. Pascual Mateu i Martínez "Castellano". 3ª fila. 4. Vicente Tordera i Rua "pardala", 5. Emilio Bermell "Cubes", 9. Rosendo Baixauli i Pellicer "el de Basques" 4ª fila. 1. Vicente Lázaro i Montesa "Sabater". 12. Antonio "Bibiana". Els no esmentats son naturals de Paiporta.