CEL-AF-A0250 - Francisco Valero

Francisco Valero
Francisco Valero
Francisco Valero i Simó. Picanya 1895-1969. Advocat, Mestre d'Ensenyament i Perit Mercantil. L'any 1930, a la mort de son pare es va fer carrec dels camps i del magatzem de taronja. Va ser un dels majors exportadors de taronja cap a Anglaterra. Al 1932 obtingué empelts de la Sanguineli i posteriorment de les varietats Thomson i Navel. Va convertir gran quantitat de terres de seca en regadiu, a la vora dreta del barranc, fins els termes de Torrent i Alcàsser.