CEL-AF-A0302 - Noces

Noces
Noces
José Navarro i Anchel i Ana Lladró i Sena. 12-11