CEL-AF-A0419 - Joaquín Alós

Retrat
Retrat
Joaquín Alós i Roselló