CEL-AF-A0464 - Colònia escolar

Colònia escolar
Colònia escolar
Hort d'Albinyana
Colònia escolar al'Hort d'Albinyana.