CEL-AF-A0483 - Colònia escolar

Colònia escolar
Colònia escolar
Hort d'Albinyana
Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.