CEL-AF-A0595 - Festes de la Assumpció

Festes de la Assumpció
Festes de la Assumpció
Festes de la V. de la Assumpció. Elvira Gil, Manuel Prósper i Vicenta Tordera i Prósper.