CEL-AF-A1078 - Serradora Pernales

Serradora Pernales
Serradora Pernales
Carrer Gómez Ferrer
Ana Pérez, Francisca Serrador, María Dalmau i Isabel Cánoves als troncs de la Serradora Pernales, davant del que avui es el carrer Gómez Ferrer.