CEL-AF-A2308 - Ajuntament

CEL-AF-A2308 - Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Festes de la Sang. Visita del President de la Diputació Fernando Giner.