CEL-AF-A2315 - Ajuntament

CEL-AF-A2315 - Ajuntament
Ajuntament
El President de la Diputació Fernando Giner i Josep Almenar. Inauguració de les obres del Pont Vell.