CEL-AF-A2317 - Ajuntament

CEL-AF-A2317 - Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Conveni adaptació CEIP Baladre i rehabilitacio del IES Enric Valor: Manuel Tarancón (Conseller d'Educació i Cultura) i Josep Almenar.