CEL-AF-A2449 - Clavaris de la Pedra

CEL-AF-A2449 - Clavaris de la Pedra
Clavaris de la Pedra
Equip de futbol dels clavaris de la Pedra: José García i Tarín, Francisco Baixauli, José Mª Andreu i Juan, Perfecto Ricart i Almenar, Juan Gil i Roselló, Agustín Rua i Pardenillas, Miguel, José Martínez i Almenar, Lázaro Martínez i La Serna, Eusebio de la Cruz i Saez, Valentín Garrigues i Baixauli i José Mª Valero i Sanz.