CEL-AF-A2521 - Motor de Sant Cristòfol

Motor de Sant Cristòfol
Motor de Sant Cristòfol
Motor de Sant Cristòfol. Construït en 1914 i reconstruït el 1924. Pissarra d'informació de torn de reg. Foto Vicent Pascual