CEL-AF-A2590 - Plafó urbà

Plafó urbà
Plafó urbà
Carrer Major, 22
Plafó Sant Cristofol
  • SignaturaCEL-AF-A2590
  • Any2020
  • Matèria Llocs,