CEL-AF-A2657 - Hort de les Palmes

Hort de les Palmes
Hort de les Palmes
Blasco Ibáñez 73
L'Ajuntament de Picanya, el 12 de desembre de 2020, va inaugurar un monòlit a l'Hort de les Palmes de Picanya en record del pas del Grup Femení de la Residència d'Estudiants durant la Guerra Civil (1936-1939).