CEL-AF-A2660 - María José Planells

María José Planells
María José Planells
María José Planells, distingida per la Diputació de València amb la beca Alfons Roig