CEL-AF-A3213 - Jaime Ricart

Jaime Ricart
Jaime Ricart
Carrer Sant Josep
Jaime Ricart i Álvarez (dels Ambrosios), davant del número 36 del carrer Sant Josep