Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0327

Llauradors contra senyors. La Germania a l'Horta Sud

Joan Iborra
Referència al barranc de Xiva-Torrent que travessa la població de Picanya. (Pàg. 15). Al·lusió a la séquia de Benàger de la qual ix el canal anomenat…
ANY 2022
CEL-BI-A0333

Annals Núm 11-2022

Isabel Amparo Baixauli Juan / Maria del Carmen Casaní Rel / Simón Fos Martín
Taula de l'origen de les treballadores domèstiques de l'Horta Sud al segle XVII on figura la població de Picanya. (Pàg. 21). Relació de dones casades…
ANY 2022
CEL-BI-A0329

Joan-Jeroni de Vilaragut (1421-1463) El fill secret de la reina Margarida de Prades

Abel Soler
Joan-Jeroni de Vilaragut, que tramita al bisbat de Barcelona el seu reconeixement com a laic fill de la reina Margarida de Prades, dóna preventivament…
ANY 2021