CEL-BI-A0327 - Llauradors contra senyors. La Germania a l'Horta Sud

Llauradors contra senyors. La Germania a l'Horta Sud
Llauradors contra senyors. La Germania a l'Horta Sud
per Joan Iborra
Referència al barranc de Xiva-Torrent que travessa la població de Picanya. (Pàg. 15). Al·lusió a la séquia de Benàger de la qual ix el canal anomenat el Terç que irriga unes escasses parcel·les de Picanya. (Pàg. 18). Referència a l'assut del barranc de Torrent que irrigava també Picanya. (Pàg. 21). Plànol de la xarxa de camins i poblacions elaborat per Ferran Esquilache en el que figura el terme de Picanya. (Pàg. 31). Referència a l'ordre militar de l'Hospital. (Pàg. 33). Referència a la població de Picanya (inclosa en la de Torrent) als anys 1493 i 1510. (Pàg. 38 i 39). Extensió de la Senyoria Eclesiàstica de Picanya (Ordre de l'Hospital) entre 1493 i 1510. (Pàg 40). Al·lusió al llibre "Un señorío valenciano de la Orden del Hospital: la Encomienda de Torrent". (Pàg. 53). Referència a la Fiscalitat de les Senyories Eclesiàstiques entre les que es troba Picanya. (Pàg. 74, 75 i 76). Al·lusió a l'empobriment poblacional que es va produir després de la guerra de la Unió en municipis com el de Picanya. (Pàg. 84 i 86). Pacte de rendes i drets per arrendament que va permetre assuavir el règim feudal i pagar menys impostos als lauradors de Picanya. (Pàg. 94). Clam contra els abusos del comanador de l'ordre de l'Hospital. (Pàg. 106). Referència als focs de la comanda de Torrent i Picanya, segons el cens de 1510. (Pàg. 146). Llista de composicions que es troben a l'Arxiu del Regne de València en la que trobem la de Torrent-Picanya. (Pàg. 157, 158 i 159). Bibliografia sobre Picanya (Pàg 177). Annex documental amb informació de Picanya. (Pàg. 188 i 233).
  • SignaturaCEL-BI-A0327
  • Any2022
  • CaràcterAmb referència
  • Matèria Història Local,
  • SuportLlibre
  • EditorialIDECO
  • Lloc publicacióCatarroja
  • Dipòsit legalV-03460-2022
  • ISBN978-84-124840-1-4