Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0315

Les Ordenances de Policia Urbana i Rural de Picanya. Any 1879

José Royo Martínez
Ordenances de la Policia Urbana i Rural de Picanya corresponents a l'any 1879 que ens mostren una fidel instantània de la vida local, i per tant, de l…
ANY 2022
CEL-BI-A0317

La construcció de la ciutadania: 40 anys d'estatut d'autonomia

Alfred Ramos
Referència a Alfred Ramos com autor del llibre i comissari de l'exposició. (Pàg. 3, 4 i 7). Menció a Víctor Fuentes per la seua cessió gratuïta de ma…
ANY 2022
CEL-BI-A0318

Tresors amb història

Joan Seguí Seguí (Coordinador)
Catàleg de l'exposició "Tresors amb història" en què podem trobar Gabriel Sendra exgerent de l'editorial Edicions del Bullent que té la seu a Picanya.…
ANY 2022
CEL-BI-A0320

Els mestres d'obra de Paiporta "Els Ambrosios"

Vicent Pascual Ruiz
Referència gràfica i escrita del pou-motor d'Ambrosio o de la Sang, al terme de Picanya. (Pàg. 52 i 53).
ANY 2022
CEL-BI-A0321

L'Escola Moderna-El moviment Freinet Valencià (1962-1977)

Alfred Ramos González
Referències a Alfred Ramos, autor del llibre: - Coautor del llibre de Pau. Pàg. (18, 36, 262, 333 i 334). - Imatge gràfica de la jubilació de mestre…
ANY 2022
CEL-BI-A0323

Els mestres d'obra de Paiporta. "Els Ambrosios"

Vicent Pasqual Ruiz
Referència al Pou-motor d'Ambrosio o de la sang. (Pàg. 52 i 53).
ANY 2022
CEL-BI-A0327

Llauradors contra senyors. La Germania a l'Horta Sud

Joan Iborra
Referència al barranc de Xiva-Torrent que travessa la població de Picanya. (Pàg. 15). Al·lusió a la séquia de Benàger de la qual ix el canal anomenat…
ANY 2022
CEL-BI-A0328

Viatges per la memòria. Lletres d'estima i gratitud

Josep Mª Jordán Galduf
Referència a Víctor Fuentes Pròsper, alumne de la primera promoció d'economistes de la Facultat d'Economia de la Universitat de València i exregidor d…
ANY 2022
CEL-BI-A0333

Annals Núm 11-2022-"El treball domèstic de les dones de l'Horta Sud al segle XVII" / "Aproximació al coneixement de la biota liquència de la comarca de l'Horta Sud"

Isabel Amparo Baixauli Juan / Simón Fos Martín
Taula de l'origen de les treballadores domèstiques de l'Horta Sud al segle XVII on figura la població de Picanya. (Pàg. 21). Relació de dones casades…
ANY 2022
CEL-BI-A0341

Notícia bibliogràfica dels escriptors de l'AELC 2022

Diversos/es autors/es
Referència a Alfred Ramos, autor del llibre "L'Escola Moderna. El Moviment Freinet valencià (1962-1977)", Universitat Jaume I.
ANY 2022
CEL-BI-A0357

Quan ens dèiem país. La preautonomia valenciana

Guillem Llop / Joana Tormo
Referència a Ciprià Císcar com a Conseller d'Educació del 4t Consell Preautonòmic del País Valencià, 15-9-1981/11-8-1982. (Pàg. 195). Referència al C…
ANY 2022
CEL-BI-A0363

Caixa Rural de Torrent. Historia gráfica 1969-2019. 50 años de vida

José Royo Martínez
Imatge gràfica en la qual podem vore Jaime Ricart Álvarez, membre del Consell Rector de Caixa Rural Torrent i del CEL de Picanya. (Pàg. 6). Imatge g…
ANY 2022