CEL-BI-A0321 - L'Escola Moderna-El moviment Freinet Valencià (1962-1977)

L'Escola Moderna-El moviment Freinet Valencià (1962-1977)
L'Escola Moderna-El moviment Freinet Valencià (1962-1977)
per Alfred Ramos González
Referències a Alfred Ramos, autor del llibre: - Coautor del llibre de Pau. Pàg. (18, 36, 262, 333 i 334). - Imatge gràfica de la jubilació de mestres del MCEP del P.V. (Pàg 37). - Correspondència amb l'escola Freinet de Benetússer quan treballava al C.N. Vicente López de Castellar-Oliveral. (Pàg. 190). - Formant part dels estudiants de Magisteri que demanaven una càtedra de Valencià. (Pàg. 203 ). - Membre del Grup de Llenguatge que es plantejava el millor coneixement de la llengua en l'educació. (Pàg 216. ). - Imatge gràfica d'Alfred Ramos a l'Aula Magna de la Universitat de València. (Pàg. 252). - Imatge gràfica com a membre de l'Assemblea Didàctica Valenciana dirigida per M. Sanchis Guarner. (Pàg. 255). - Autor d'alguns dels textos del llibre "Pany i Clau". (Pàg. 257). - Autor dels llibres "Sambori" i "Raïm de pastor". (Pàg. 259). - Imatge gràfica de l'equip de Didàctica del Castellà. (Pàg. 260). - Mestres valencians participants en la I Assemblea Nacional d'ACIES de València. (Pàg. 271). - Encarregat del curs "Estudi del Medi" al "Projecte Escola d'Estiu ACIES" 1975. (Pàg. 296). - Imatge gràfica i referència escrita dels alumnes de Rafelguaraf i Alfred Ramos . (Pàg. 313 i 314). - Encarregat del curs "Principis i metodologia del llenguatge a E.G.B." en la I Escola d'Estiu del P.V. al 1976. (Pàg. 321). - Imatge gràfica dels mestres de Rafelguaraf a Mallorca al 1977. (Pàg. 343). - Referència a diverses revistes escolars d'ACIES entre les que trobem "Catacrok". (Pàg. 346). - Relació de mestres freinetistes que han treballat a l'Horta Sud. (Pàg. 347). - Projecte d'innovació escolar mitjançant les tècniques Freinet a Castellar. (Pàg. 352). - Relació de "matrimonis pedagògics" entre els que trobem Victòria Navarro i Alfred Ramos. (Pàg. 370). - Esment bibliogràfic . (Pàg. 384, 385, 388, 389 i 390). - Esment en les fonts hemerogràfiques, revistes i periòdics. (Pàg. 393). - Relació de mestres del Moviment Freinet Valencià (Pàg. 398). Referència a Mª Victòria Navarro, mestra i activista participant del Moviment Freinet. (Pàg. 9, 10, 36, 37, 39, 185, 203, 216, 248, 251, 255, 260, 262, 271, 285, 305, 333, 334, 350, i 398). Al·lusió a Isidre Mansanet, mestre i activista participant del Moviment Freinet. (Pàg. 38, 215, 237, 271, 284,346, 352, 388 i 398). Referència a Isabel García, mestra i activista participant del Moviment Freinet. (Pàg. 38, 237, 250, 286, 305 i 396). Imatge gràfica de les Escoles de l'Església a Picanya. (Pàg. 162). Referència a biblioteques i arxius consultats entre els quals trobem : Arxiu CEIP Ausiàs March, Escola Gavina i Arxiu CEL de Picanya, i altres personals com els de Victòria Navarro, Alfred Ramos, Paqui Sánchez, Maxi Roldán, Carmen Ruiz, Manuel Tarín i Juanjo Tornero (Pàg. 393).