CEL-BI-A0213 - Les cooperatives d'ensenyament al País Valencià i la renovació pedagògica (1968-1976)

Les cooperatives d'ensenyament al País Valencià i la renovació pedagògica (1968-1976)
Les cooperatives d'ensenyament al País Valencià i la renovació pedagògica (1968-1976)
per M. del Carmen Agulló /Andrés Payà
Referència a Lourdes Bellver, mestra de la Gavina. (Pàg. 38n, 114, 114n, 117 i 198). Al·lusió a Ciprià Ciscar, alcalde de Picanya en el moment del trasllat de l'Escola Gavina a aquesta localitat. (Pàg. 110n). Menció al "Llibre de Pau", del qual són coautors Mª Victòria Navarro i Alfred Ramos. (Pàg. 38 i 113). Referència a l'Escola Gavina. (Pàg. 11, 32, 37, 106, 107n, 108, 110n, 111, 112, 114-118, 121, 124, 128, 132, 194, 196-198). Al·lusió a l'Escola Gavina 1. (Pàg. 38n, 114, 114n i 198). Al·lusió a l'Escola Gavina 2. (Pàg. 38n, 114, 114n i 198). Menció a Llorenç Giménez, mestre de la Gavina. (Pàg. 107, 109n, 110, 112, 115 i 117). Referència a Teresa Hermoso, mestra de la Gavina. (Pàg. 34, 40, 40n, 106, 107, 107n, 109-111, 113, 113n, 115, 194, 195-196). Menció a Mario Máñez, mestre de la Gavina. (Pàg. 34, 106, 107, 109, 110 i 115). Al·lusió a Fina Masgrau, mestra de la Gavina. (Pàg. 110, 110n, 112, 113 i 128n,). Referència a Isabel Mingo i Martí, mestra de la Gavina. (Pàg. 38n, 40, 100, 102, 114, 114n, 196 i 198). Menció a Mª Victòria Navarro participant en la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat. (Pàg. 34). Menció a Alfred Ramos coautor del llibres "Sambori " i "Raïm de Pastor" i formador de mestres en valencià. (Pàg. 34, 37 i 38n.). Al·lusió a Carme Ribelles, mestra de la Gavina. (Pàg. 34). Menció a Empar Sena, mestra de la Gavina. (Pàg. 107, 109 i 110). Referència a Rosa Serrano, mestra de la Gavina. (Pàg. 38n, 40, 116-110, 110n, 114, 114n, 117, 121, 128n, 195, 196, i 198).
  • SignaturaCEL-BI-A0213
  • Any2012
  • CaràcterAmb referència
  • Matèria Educació,
  • SuportLlibre
  • EditorialUniversitat de València
  • Lloc publicacióValència
  • Dipòsit legalV-02954-2012
  • ISBN978-84-370-8777-1