CEL-BI-A0323 - Els mestres d'obra de Paiporta. "Els Ambrosios"

Els mestres d'obra de Paiporta. "Els Ambrosios"
Els mestres d'obra de Paiporta. "Els Ambrosios"
per Vicent Pasqual Ruiz
Referència al Pou-motor d'Ambrosio o de la sang. (Pàg. 52 i 53).