CEL-DO-A0049 - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló

Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049a - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049b - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049c - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049d - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049e - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049f - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049g - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049h - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049i - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049j - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049k - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049l - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049m - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049n - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049o - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049p - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049q - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049r - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
CEL-DO-A0049s - Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
Carnet U.G.T. Joaquín Alós i Roselló
Joaquín Alós i Roselló. Carnet U.G.T
Inclou els Estatuts de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. U.G.T.