CEL-DO-A0079 - Invitació

Invitació
Invitació
Invitació a la recepció en honor al President del Consell del País
Valencia.