CEL-DO-A0086 - Cine Císcar

Cine Císcar
CEL-DO-A0086 - Cine Císcar
CEL-DO-A0086 - Cine Císcar (1)
CEL-DO-A0086 - Cine Císcar (2)
CEL-DO-A0086 - Cine Císcar (3)
CEL-DO-A0086 - Cine Císcar (4)
CEL-DO-A0086 - Cine Císcar (5)
CEL-DO-A0086 - Cine Císcar (6)
Cine Císcar
Actual Carrer Senyera, 24
Cinema d'estiu de Vicent Císcar en els magatzems que tenia a l'actual carrer Senyera, 24