CEL-DO-A0104 - Els dies de les Dones

 Els dies de les Dones
CEL-DO-A0104 - Els dies de les Dones (2)
CEL-DO-A0104 - Els dies de les Dones (3)
Els dies de les Dones
Tríptic de presentació del programa del Dia de la Dona