CEL-DO-A0292 - Rondalles Valencianes

Rondalles Valencianes
CEL-DO-A0292 - Rondalles Valencianes
2001.jpg
Rondalles Valencianes
El País, febrer 24
Les Rondalles Valencianes d'Enric Valor editades per les Corts en versió bilingüe, amb traducció de l'autor