CEL-DO-A0385 - Exposició de Pintura

Exposició de Pintura
Exposició de Pintura
A la Sala d'Exposicions, Emilio Quílez, in augura la seva exposició de pintura "Variacions"