CEL-DO-A0430 - Clavariesses de la Verge d'Agost

Clavariesses de la Verge d'Agost
CEL-DO-A0430 - Clavariesses de la Verge d'Agost
1980 (2).jpg
1980 (3).jpg (1)
1980 (4).jpg (2)
Clavariesses de la Verge d'Agost
Programa de festejos en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció