CEL-DO-A0461 - Parròquia

Parròquia
CEL-DO-A0461 - Parròquia
2006 (6).jpg (1)
Parròquia
El retor de Picanya convida a la corporació municipal a la celebració del Diumenge de Rams