CEL-DO-A0579 - Dècimes

Dècimes
CEL-DO-A0579 - Dècimes
cel0002.jpg (1)
cel0003.jpg (1)
cel0004.jpg (1)
Dècimes
Dècimes que es repartien a les cavalcades