CEL-DO-A0814 - Balls de Saló

 Balls de Saló
CEL-DO-A0814 - Balls de Saló
2011 (31).jpg
Balls de Saló
Calendari anual de balls de saló i llatins