CEL-DO-A0866 - Maig Literari

Maig Literari
CEL-DO-A0866 - Maig Literari
img334.jpg
Maig Literari
9a Edició Maig Literari. Premi. Premi Llig Picanya a Manuel Vicent