CEL-DO-A0903 - Dècimes

Décimes
CEL-DO-A0903 - Dècimes
img465.jpg
img468.jpg
img467.jpg
img466.jpg
img469.jpg
anys 40.jpg
img470.jpg
img473.jpg
img472.jpg
img471.jpg
img474.jpg
img475.jpg
img476.jpg
Décimes
Dècimes que solien repartir-se a les cavalcades