CEL-DO-A0904 - Joaquín Alós i Roselló

Joaquín Alós i Roselló
Joaquin Alos (2).jpg
CEL-DO-A0904 - Joaquín Alós i Roselló
Joaquín Alós i Roselló
Targeta d'identitat expedida a favor de Joaquim Alós i Roselló de la Companyia dels Camins de Ferro del Nord d'Espanya