CEL-DO-A0905 - Joaquin Alós i Roselló

Joaquin Alós i Roselló
img489.jpg
CEL-DO-A0905 - Joaquin Alós i Roselló
img492.jpg (1)
img493.jpg
img494.jpg
img495.jpg
img496.jpg
img497.jpg
img498.jpg
img499.jpg
img500.jpg
img501.jpg
img502.jpg
img503.jpg
img504.jpg
img505.jpg
img506.jpg
img507.jpg
img508.jpg
Joaquin Alós i Roselló
Carnet d'U.G.T. expedit a favor de Joaquín Alós i Roselló dins la secció de Treballadors de la Terra.