CEL-DO-A0907 - Un Casament en Picaña

Un Casament en Picaña
CEL-DO-A0907 - Un Casament en Picaña
img551.jpg
img552.jpg
img553.jpg
img554.jpg
img555.jpg
img556.jpg
img557.jpg
img558.jpg
img559.jpg
img560.jpg
img561.jpg
img562.jpg
img563.jpg
img564.jpg
img565.jpg
img566.jpg
img567.jpg
img568.jpg
img569.jpg
img570.jpg
img571.jpg
img572.jpg
img573.jpg
img574.jpg
img575.jpg
img576.jpg
img577.jpg
img578.jpg
img579.jpg
img580.jpg
img581.jpg
img582.jpg
img583.jpg
img584.jpg
img585.jpg
img586.jpg
img587.jpg
img588.jpg
img589.jpg
img590.jpg
img591.jpg
img592.jpg
Un Casament en Picaña
Música d'Un Casament a Picanya, sarsuela en un acte del Sr. Francisco Palanca i Roca i Música de Juan García i Català