CEL-DO-A0909 - Un Casament en Picaña

Un Casament en Picaña
CEL-DO-A0909 - Un Casament en Picaña
img628.jpg
img629.jpg
img630.jpg
img631.jpg
img632.jpg
img633.jpg
img634.jpg
img635.jpg
img636.jpg
img637.jpg
img638.jpg (1)
img639.jpg
img640.jpg
img641.jpg
img642.jpg
img643.jpg
img644.jpg
img645.jpg
img646.jpg
img647.jpg
img648.jpg
img649.jpg
img650.jpg
img651.jpg
img652.jpg
img653.jpg
img654.jpg
img655.jpg
img656.jpg
img657.jpg
img658.jpg
img659.jpg
img660.jpg
img661.jpg
img662.jpg
img663.jpg
img664.jpg
img665.jpg
img666.jpg
img667.jpg
img668.jpg
img669.jpg
img670.jpg
img671.jpg
img672.jpg
Un Casament en Picaña
Edició modernitzada del llibret de la sarsuela Un Casament a Picanya