CEL-DP-A0643 - L'escola moderna. El moviment Freinet Valencià (1962-1977)

L'escola moderna. El moviment Freinet Valencià (1962-1977)
21/11/2022
Alfred Ramos continua la investigació del món de l'ensenyament amb el segon volum de la trilogía iniciada amb "Mestres de la Impremta". i ho fa radiografiant tot de materials dels mestres freinetistes: memòries, fragments de llibres o fotografies de les primeres escoles i revistes en valencià després de la desfeta franquista.

Alfred, partícip actiu d'aquell Bing Bang de l'ensenyament renovador, té l'encert de prendre distància i narrar-ho des d'una posició testimonial. Fa de mèdium per recollir les vivències dels qui obrien escletxes per transformar l'escola en un espai d'educació en llibertat i en valencià.