CEL-DP-A0726 - Los Veyrat, de los Alpes al Patio de las Flores.

Los Veyrat, de los Alpes al Patio de las Flores.
Roberto Duato Veyrat, quinta generación, mantiene en la actualidad, como único superviviente, el legado y espíritu de aquella familia de floristas franceses de finales del XVIII.

24/09/2023
A mitjan segle XIX, una de les branques de la família Veyrat, coneguda mundialment pels seus negocis de flors, s'establí a la ciutat de València, i va iniciar un negoci que evolucionà de la mera planta al paisatgisme. El reconeixement els arribà amb les medalles d'or a les Exposicions Regional i Nacional de València en 1909 i 1910. Dissenyaren parcs, jardins i camps de golf. També se centraren en l'horticultura de frutals i de llavors. En 1976, la firma Veyrat va establir les seues instal·lacions a Picanya fins a la disolució de l'empresa als anys huitanta.

L'Hort de Veyrat a Picanya és conegut actualment com l'Hort d'Alba Garcés.