CEL-DP-A0756 - El plan de inversiones de la Diputación contempla 76,1 millones en l'Horta.

El plan de inversiones de la Diputación contempla 76,1 millones en l'Horta.
- La vicepresidenta Natalia Enguix comunicó a las alcades las asignaciones. - Mislata y Burjassot lideran el reparto con 2,7 y 2,5 millones repectivamente.

06/01/2024
L'entitat dirigida per Vicent Mompó anuncia les subvencions per a l'execució d'obres el pròxim quatrienni. Pel que fa a la comarca de l'Horta, l'entitat va a destinar 36,7 milions a l'Horta Sud. I pel que fa a la distribució per municipis, Picanya rebrà 1,8 milions. Les quantitats seran aprovades a finals de gener, en el plenari ordinari.